බදු සංශෝධන වලට පසුව දුරකතන පැකේජවල නව මිල ගණන් සියල්ල එකම තැනි​න්

බදු සංශෝධන වලට පසුව දුරකතන පැකේජවල නව මිල ගණන් සියල්ල එකම තැනි​න්

පසුගිය දිනක රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ බදු වැඩි විමට අනුව, 11.25% සිට 15% දක්වා වැඩි වු විදුලි සංදේශ බදු වැඩි විමට අනුව සියලුම දුරකථන, අන්තර්ජාල හා රෑපවාහිනි සේවා සපයන ආයතන විසින් ඔවුන්ගේ නව ගාස්තු වැඩි විම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ වෙන විට Dialog, Mobitel, Hutch සහ Airtel ආදි ප්‍රධාන සමාගම් රැසක් මෙම නව ගාස්තු සංශෝධනයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

Dialog සමාගමේ නව ගාස්තු සංශෝධනයන්

Dialog Mobile පාරිභෝගිකයන් සදහා වෙන Mobile Plan, නැතිනම් Reload කිරිම ඔස්සේ සක්‍රීය කරනු ලබන පැකේජ්යන්වල Reload කළ යුතු ගාස්තුව ඉහළ දමා තිබෙනවා.

Data Card මගින් සක්‍රීය කර ගත හැකි Data පැකේජ් සදහා ලබා දෙන Data ප්‍රමාණය බදු වැඩි විමට සමගාමිව පහත දමා තිබෙනවා.

Dialog Home Prepaid පාරිභෝගිකයන් සදහා වු Prepaid Plans සියල්ලේම මිල වැඩි කර තිබෙන අතර Prepaid Data Card සදහා ලබා දෙන Data ප්‍රමාණය බදු වැඩි විමට සමගාමිව පහත දමා තිබෙනවා.

Home Broadband PostPaid පැකේජයන් සියල්ලේම මිල බදු වැඩි විමට සමගාමීව ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම Dialog TV සදහා වෙන සියලුම පැකේජයන්වවල ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා.

Mobitel සමාගමේ නව ගාස්තු සංශෝධනයන්

Mobitel සමගමේ සියලුම Voice පැකේජයන් සදහා Reload කළ යුතු ගාස්තුව ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම Data Card සදහා ලබා දෙන Data ප්‍රමාණය බදු වැඩි විමට සමගාමිව පහත දමා තිබෙනවා.

මීට අමතරව ඔවුන් විසින් ලබා දෙන අනෙක් සියලුම පැකේජ්යන්වල මිල ප්‍රමාණය ඉහළ දමා තිබෙනවා.

Hutch සමාගමේ නව ගාස්තු සංශෝධනයන්

Hutch සමාගම විසින් Data පැකේජ් කිහිපයක පමණක් Data ප්‍රමාණය බදු වැඩි විමට සමගාමිව පහත දමා තිබෙනවා.

අනෙක් සියලුම පැකේජයන්වල මිල ප්‍රමාණය ඉහළ දමා තිබෙනවා.

Airtel සමාගමේ නව ගාස්තු සංශෝධනයන්

මොවුන් විසින් ලබා දෙන Freedom Packවල පැකේජ් කිහිපයක් පමණක් තවමත් පැරණි මිලටම ලබා දීම සිදු කරන අතර අනෙක් පැකේජයන්වල මිල ප්‍රමාණය ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මීට අමතරව ලබා දෙන සියලුම Data පැකේජයන්වල ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මෙලෙස බදු සංශෝධනයන්ට සමගාමීව සිදු වෙන ගාස්තු වැඩි විම අද දින සිට ක්‍රියාත්මක වෙන බව සියලුම දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් විසින් ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවිවල දක්වා තිබෙනවා.

Sources: Dialog, Mobitel, Hutch, Airtel

Read more

Instagram වලට තරඟකරුවෙක් TikTok වෙතින් හදුන්වා​දේ: TikTok Notes

Instagram වලට තරඟකරුවෙක් TikTok වෙතින් හදුන්වා​දේ: TikTok Notes

TikTok විසින් Instagram වෙත තරඟයක් ලබා දීම සඳහා වන නව යෙදුමක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙය දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ කැනඩාවේ තෝරාගත් Android සහ iOS පරිශී

By Thimira Thenuwara
Apple පරදා Samsung ය​ලි ගෝලීය දුරකතන වෙළඳප​ලේ අංක එකට

Apple පරදා Samsung ය​ලි ගෝලීය දුරකතන වෙළඳප​ලේ අංක එකට

දෙසැම්බර් මාසයෙන් අවසන් වූ කාර්තුවේදී ලොව අංක එකේ දුරකතන අලෙවිය සහිත වාර්තාව හිමි කරගෙන සිටි ඇපල් සමාගම 2024 පළමු කාර්තුවේදී අලෙවි වාර්

By Thimira Thenuwara
නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

X සඳහා එකතු වන නව පරිශීලකයින් සඳහා එහි පළ කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා යම් කිසි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බවට Xහි CEO Elon Musk විසින් පවසනු ලබනවා.

By Nelitha Vindinu Priyawansha