පණිවිඩ 03ක් දක්වා Pin කිරීමේ හැකියාව WhatsApp වෙ​ත ලබා දේ

පණිවිඩ 03ක් දක්වා Pin කිරීමේ හැකියාව WhatsApp වෙ​ත ලබා දේ

පසුගිය වසරේදී Individual Chats සහ Group Chatsවල Message Pin කිරීමේ පහසුකම WhatsApp සඳහා ලබා දෙනු ලැබුවා. එහිදි එක Message එකක් පමණක් මෙලෙස Pin කර තැබිය හැකි වුවා.

එම විශේෂාංගයේම තවත් වැඩි දියුණු කිරීමක් ලෙස මේ වන විට WhatsApp හි Individual Chats සහ Group Chatsවල Message තුනක් දක්වා Pin කර තැබිමේ පහසුකම ලබා දී ඇති බව WhatsApp සඳහා වන නිල X ගිණුම ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ වගේම මෙලෙස Pin කරන Message පැය 24ක්, දින 07ක් සහ දින 30ක් වශයෙන් Pin කර තැබීමටත් හැකියාව ලබා දී තිබෙනවා. එම කාලය ඉකුත් වු පසු ස්වයංක්‍රීයවම එම Message එක Unpin වනු ලබනවා.

ඒ වගේම Group Chatsවලදී Adminට Group Membersලාට ද Message Pin කිරීමේ හැකියාව ලබා දිය හැකි වනවා. එලෙස Group Chatsවලදී Message එකක් Pin කළ විට ඒ බව Group Membersලාට එම Group Chat එක තුළම දැනුම් දෙනු ලබනවා.

Source: www.gsmarena.com WhatsApp on X

Read more

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

X සඳහා එකතු වන නව පරිශීලකයින් සඳහා එහි පළ කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා යම් කිසි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බවට Xහි CEO Elon Musk විසින් පවසනු ලබනවා.

By Nelitha Vindinu Priyawansha
Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Google ආයතනය මීට මාස දෙකකට පමණ කලින් Gemini 1.5 Model එක Google AI Studio එක හරහා පරීක්ශා කිරීමේ පහසුකම developers ලට ලබා දී තිබුනා. 2024/04/09 එනම් ඊයේ දින රටවල් 180ට වඩා වැඩි ප්‍රමා

By Chanaka Prasanna
Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් පසුගිය පළමු වැනිදා ඔවුන්ගේ vintage products සහ obsolete products ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන් කර තිබෙනවා. මොනවද මේ vintage products සහ obsolete products කියන්නේ ? Apple සමාගම වි

By Bhasura Nuwan Kularathna