එකවර ජංගම දුරකතන කිහිපයක එකම WhatsApp ගිණුම භාවිතා කිරීමේ පහසුකම නුදුරේදීම

Meta සමාගම විසින් එකම WhatsApp ගිණුම ජංගම දුරකතන කිහිපයක එකවර භාවිතා කිරීමේ පහසුකමක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

එකවර ජංගම දුරකතන කිහිපයක එකම WhatsApp ගිණුම භාවිතා කිරීමේ පහසුකම නුදුරේදීම

Meta සමාගම විසින් එකම WhatsApp ගිණුම ජංගම දුරකතන කිහිපයක එකවර භාවිතා කිරීමේ පහසුකමක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

මීට පෙර එකම WhatsApp ගිණුම භාවිතා කළ හැකි වූයේ web.whatsapp.com වෙබ් අඩවියෙන් හා WhatsApp Desktop යන මෘදුකාංග ඔස්සේ ය. එහිදී මීට පෙර ඔබට ජංගම දුරකතනයට හා පරිගණයකයට සෑම මොහොතකම අන්තර්ජාල සබදතාව අවශ්‍ය වූ අතර ඊට පසුව නිකුත් වූ Multi Device පහසුකම යටතේ ඔබගේ ජංගම දුරකතනය නොමැතිව වුවත් දින 14ක පමණ කාලයක් ඔබට WhatsApp Web Version එක භාවිතා කළ හැකි වනවා.

Source: WABetaInfo

මේ වන විට මේ පහසුකම සියලුම Android Beta පරිශීලකයන් සඳහා නිකුත් කර තිබෙන අතර නුදුරේදීම සාමාන්‍ය පරිශීලකයන් සඳහා ද මේ පහසුකම නිකුත් කිරීමට Meta සමාගම කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

Source: WABetaInfo

Read more

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

සුපුරුදු පරිදි Apple's Worldwide Developers Conference එක මීට දවස් කිහිපයක ට උඩදි පැවැත් වුනා. එහිදි Apple විසින් විශේෂයෙන් කතා කරපු ප්‍රධාන කරුණු 13 ක් පිළිබදව අවදානය

By Kusal Dissanayaka