මොකක්ද මේ eBay Cassini කියන්නේ?

ඔබ කවදා හෝ eBay හි යමක් මිල දී ගෙන හෝ විකුණා ඇත්නම්, ලබා දී ඇති විමසුමකට අනුව සෙවුම් ප්‍රතිඵල eBay විසින් තීරණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ කල්පනා කර තිබේද ? පිළිතුර eBay Cassini, මෙය eBay හි වෙළඳපොළ බලගන්වන සෙවුම් ඇල්ගොරිතමය වේ.

මොකක්ද මේ eBay Cassini කියන්නේ?

ඔබ කවදා හෝ eBay හි යමක් මිල දී ගෙන හෝ විකුණා ඇත්නම්, ලබා දී ඇති විමසුමකට අනුව සෙවුම් ප්‍රතිඵල eBay විසින් තීරණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ කල්පනා කර තිබේද ?

පිළිතුර eBay Cassini, මෙය eBay හි වෙළඳපොළ බලගන්වන සෙවුම් ඇල්ගොරිතමය වේ.

මෙම ලිපියෙන්, අපි eBay Cassini ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද, ලැයිස්තුගත කිරීම්, ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී එය සලකා බලන සාධක මොනවාද සහ විකුණුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සෙවුම් දෘශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ලැයිස්තුගත කිරීම් ප්‍රශස්ත(optimize) කළ හැකි ආකාරය ගවේෂණය කරන්නෙමු.

මෙම ලිපිය ගෙන එමට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ ලංකාවේ බොහෝ දෙනා eBay direct shipping සහ drop shipping කිරීමට පෙලබිලා තිබෙන නමුත් අපේක්ෂා කරන ආකරයේ Sales ලබා ගැනීමට නොහැකී වී තිබිමයි. එයට මෙම eBay Cassini ඇල්ගොරිතමය සෘජු බලපැමක් ඇතිකරනු ලබනවා.


eBay Cassini යනු listings වල search ranking තීරණය කිරීමට eBay විසින් භාවිතා කරන සෙවුම් ඇල්ගොරිතම වේ. eBay හි පෙර සෙවුම් ඇල්ගොරිතම වන Voyager වෙනුවට එය 2013 දී හඳුන්වා දෙන ලදී.

eBay Cassini වැඩ කරන්නේ කෙසේද ?

Image Source - zikanalytics.com
 • අදාළත්වය (Relevance) : listing එකක් දැමු පසු එය search කිරිමේදී ඔබ එහී listing title එකකට යොදාගෙන ඇති key words, item specifics, description කෙතරමි ඔබගේ list කරන අයිතමයට ආදලද යන්න ඇල්ගොරිතමය විසින් සලකා බලයි.
 • කාර්ය සාධනය (Performance): eBay Cassini විසින් විකුණුම්කරුගේ Performance history එක සලකා බලයි. ඔවුන්ගේ Feedback score සහ ඔවුන් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව ද ඇතුලත් වේ. High feedback scores සහ Successful transactions history එකක් ඇති විකුණුම්කරුවන්ට සෙවුම් ප්‍රතිඵලවල ඉහළින් පෙනී සිටීමට හැකියාව පවති.
 • මිල (price): eBay Cassini, shipping සහ handling costs ඇතුළුව අයිතමයේ මිල සැලකිල්ලට ගනී. අඩු මිල ගණන් සහ නොමිලේ නැව්ගත කිරීම සහිත ලැයිස්තු සෙවුම් ප්‍රතිඵලවල ඉහළින් දිස් විය හැක.
 • ගුණාත්මකභාවය (Quality): eBay Cassini ඡායාරූපවල ගුණාත්මකභාවය සහ අයිතම විස්තරයේ නිරවද්‍යතාවය ඇතුළුව ලැයිස්තුගත කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය සලකා බලයි. උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප සහ සවිස්තරාත්මක, නිවැරදි විස්තර සහිත ලැයිස්තු සෙවුම් ප්‍රතිඵලවල ඉහළින් දිස් වීමට ඉඩ ඇත.
 • ලබා ගත හැකි බව (Availability): eBay Cassini අයිතමයේ Availability එක සලකයි. තොගයේ ඇති, ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් සඳහා ලබා ගත හැකි අයිතම සඳහා ලැයිස්තුගත කිරීම් සෙවුම් ප්‍රතිඵලවල ඉහළින් දිස් වීමට ඉඩ ඇත.
 • විකුණුම් ඉතිහාසය (Sales History): eBay Cassini ලැයිස්තුගත කිරීමේ දී Sales History  එක සලකා බලයි. Sales සහ positive feedback ඇති ලැයිස්තු සෙවුම් ප්‍රතිඵලවල ඉහළින් දිස් වීමට ඉඩ ඇත.
 • නැව්ගත කිරීමේ කාලය(Shipping Time): eBay Cassini අයිතමය සඳහා estimated delivery time එකක් සලකා බලයි. වේගවත් නැව්ගත කිරීමේ කාලයක් සහිත ලැයිස්තු සෙවුම් ප්‍රතිඵලවල ඉහළින් දිස් විය හැක.

විකුණුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ලැයිස්තු Optimize කිරීමට පහත කරුණු අද්‍යනය කල හැක.

Image Source - autods.com
 • ලැයිස්තුගත කිරමේ දී, listing title එකට ආදාල keywords, item specifics, and description භාවිතා කරන්න.
 • උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප සහ අයිතමය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක, නිවැරදි විස්තරයක් ලබා දෙන්න.
 • හැකි නම් තරඟකාරී මිල ගණන් සහ නොමිලේ නැව්ගත කිරීම් පිරිනමන්න
 • High feedback score සහ successful transactions history එකක් පවත්වා ගන්න.
 • භාණ්ඩ ඉක්මනින් නැව්ගත කර නිවැරදි ඇස්තමේන්තුගත බෙදාහැරීමේ වේලාවන් ලබා දෙන්න.
 • Promoted listings වැනි ඔවුන්ගේ eBay හි ලැයිස්තුගත කිරීමේ මෙවලම් විශේෂාංග භාවිතා කරන්න.

මගේ නිගමනය වන්නේ, eBay Cassini යනු eBay හි වෙළඳපලෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම් වල සෙවුම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිර්ණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බලවත් සෙවුම් ඇල්ගොරිතමයකි. eBay Cassini ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් සහ ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ලැයිස්තුගත කිරීම් optimize කිරීමෙන්, විකුණුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ Search visibility එක වැඩි කර විකිණීමේ අවස්ථා වැඩි දියුණු කළ ගත හැකිය.

Read more

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

සුපුරුදු පරිදි Apple's Worldwide Developers Conference එක මීට දවස් කිහිපයක ට උඩදි පැවැත් වුනා. එහිදි Apple විසින් විශේෂයෙන් කතා කරපු ප්‍රධාන කරුණු 13 ක් පිළිබදව අවදානය

By Kusal Dissanayaka