ඔබේ සිම්පත නිසි පරිදි ඔබේ නමටම ලියාපදිංචි වී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කරන මෙන් TRCSL වෙතින් නිවේදනය​ක්

ඔබේ සිම්පත නිසි පරිදි ඔබේ නමටම ලියාපදිංචි වී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කරන මෙන් TRCSL වෙතින් නිවේදනය​ක්

ඔබ විසින් භාවිත කරන සියලුම සිම්පත් නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කර ගත යුතු බවත්, ඔබගේ නමින් ඔබ භාවිත නොකරන සිම්පත් ලියාපදිංචි වි තිබේ දැයි පරික්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

පසුගිය දිනක මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ (අනුකූලතා) මේනකා පතිරණ මහත්මිය විසින් සඳහන් කර සිටියේ ඔබ විසින් දැනට භාවිත කරන සිම්පත් එම සමාගම්වල නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වි ඇත්තැයි තහවුරු කර ගත යුතු බවත්, ඔබ දැනට භාවිත කරන සිම්පත් එලෙස නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වි නොමැති නම් එම දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් සමඟ සම්බන්ධ වි එම සිම්පත් ඔබගේ නමට නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කර ගන්නා ලෙසත්, ඔබගේ නමින් ඔබ භාවිත නොකරන සිම්පත් ලියාපදිංචි වි තිබේ නම් එම දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් සමඟ සම්බන්ද වි ඒවා විසන්දි කර ගැනිමට කටයුතු කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ අනුව පහසුවෙන්ම ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් #132# අමතා එම සිම්පත ඔබගේ නමින්, ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය යටතේ ලියාපදිංචි තිබේ දැයි තොරතුරු ලබා ගත හැකි වනවා. එමෙන්ම ඒ ඔස්සේ ඔබගේ ජාතික හැදුනම්පත් අංකය ඔස්සේ ලියාපදිංචි කර ඇති අනෙක් සිම්පත් පිළිබඳවද ඔබට තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.

ඔබගේ සිම්පතට අදාලව පවතින තොරතුරුවල යම් කිසි ගැටලුවක් පවති නම් අදාල දුරකථන සමාගම් සම්බන්ධ කර ගනිමින් එම ගැටලු විසදා ගැනිමේ හැකියාව පවතිනවා.

Read more

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

X සඳහා එකතු වන නව පරිශීලකයින් සඳහා එහි පළ කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා යම් කිසි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බවට Xහි CEO Elon Musk විසින් පවසනු ලබනවා.

By Nelitha Vindinu Priyawansha
Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Google ආයතනය මීට මාස දෙකකට පමණ කලින් Gemini 1.5 Model එක Google AI Studio එක හරහා පරීක්ශා කිරීමේ පහසුකම developers ලට ලබා දී තිබුනා. 2024/04/09 එනම් ඊයේ දින රටවල් 180ට වඩා වැඩි ප්‍රමා

By Chanaka Prasanna
Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් පසුගිය පළමු වැනිදා ඔවුන්ගේ vintage products සහ obsolete products ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන් කර තිබෙනවා. මොනවද මේ vintage products සහ obsolete products කියන්නේ ? Apple සමාගම වි

By Bhasura Nuwan Kularathna