කිසිදු අමතර ගාස්තුවකින් තොරව මේ වසරේ සිට සිය Fiber ජාලයේ වේගය දෙගුණ කිරිමට SLT-MOBITEL සමාගම කටයුතු කර​යි

කිසිදු අමතර ගාස්තුවකින් තොරව මේ වසරේ සිට සිය Fiber ජාලයේ වේගය දෙගුණ කිරිමට SLT-MOBITEL සමාගම කටයුතු කර​යි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ Fiber ජාලයක් ඔස්සේ නිවෙස් සදහා අන්තර්ජාල පහසුකම්, රෑපවාහිනි පහසුකම් සහ දුරකථන ඇමතුම් පහසුකම් සපයන ප්‍රධාන සමාගම් දෙක ලෙස Dialog Axiata සමාගම සහ SLT-MOBITEL සමාගම දක්වන්න පුලුවන්.

ඒ අනුව Dialog Axiata සමාගම සහ SLT-MOBITEL සමාගම් දෙකම මේ වන විට 100Mbps උපරිම වේගයකට යටත්ව මේ වන විට Fiber අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් Dialog Axiata සමාගම විසින් මේ වන විට ඔවුන්ගේ Fiber සබදතාවන් ලබා දීම සිදු කරනුයේ සීමිත ප්‍රදේශ කිහිපයක් සදහා වන අතර SLT-MOBITEL Fiber ජාලය නම් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශයන් මේ වන විටත් ආවරණ කර තිබෙනවා.

SLT-MOBITEL සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Fiber පාරිභෝගිකයන් සදහා දැනුම් දී සිටින්නේ 2023 වසර ආරම්භයේ සිට 200Mbps දක්වා උපරිම වේගයකින් Fiber අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීමට ඔවුන් සුදානම් බවයි. ඒ අනුව ඔවුන් විසින් දැනට 100Mbps උපරිම වේගයකින් ලබා දෙන Fiber අන්තර්ජාල පහසුකම, 2023 වසර ආරම්භයේ සිට කිසිදු අමතර ගාස්තු අය කිරිමකින් තවත් අමතර 100Mbps ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දමා උපරිම 200Mbps වේගයකින් යුතුව Fiber අන්තර්ජාල පහසුකම ලබා ගැනිම SLT-MOBITEL Fiber පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුල වේගවතම Fiber අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන Fiber ජාලයට හිමිකම් කීමට SLT-MOBITEL සමාගමට හැකි වෙනු ඇත. ඉතින් ලංකාවේ වේගවත්ම Fiber ජාලයේ මේ 200Mbps කියන අන්තර්ජාල වේගය ඔබට තේරෙන අයුරෙන් සරලව තේරැම් ගන්න අපි මීට කලින් පළ කරපු ' අපි හිතාගෙන ඉන්න Internet Speed එක අපිට ඇත්තටම හම්බෙනවාද ? ' කියන ලිපිය උපකාරි වෙනු ඇත.

Read more

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

නව X පරිශීලකයන් සඳහා Post පළකිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු බව Elon Musk විසින් ප්‍රකාශ කරයි

X සඳහා එකතු වන නව පරිශීලකයින් සඳහා එහි පළ කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා යම් කිසි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බවට Xහි CEO Elon Musk විසින් පවසනු ලබනවා.

By Nelitha Vindinu Priyawansha
Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Google ආයතනය මීට මාස දෙකකට පමණ කලින් Gemini 1.5 Model එක Google AI Studio එක හරහා පරීක්ශා කිරීමේ පහසුකම developers ලට ලබා දී තිබුනා. 2024/04/09 එනම් ඊයේ දින රටවල් 180ට වඩා වැඩි ප්‍රමා

By Chanaka Prasanna
Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් පසුගිය පළමු වැනිදා ඔවුන්ගේ vintage products සහ obsolete products ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන් කර තිබෙනවා. මොනවද මේ vintage products සහ obsolete products කියන්නේ ? Apple සමාගම වි

By Bhasura Nuwan Kularathna