ලොව පුරා Starlink අන්තර්ජාල සේවාව බිද වැටෙයි

ලොව පුරා Starlink අන්තර්ජාල සේවාව බිද වැටෙයි

Update: මේ වන විට Starlink අන්තර්ජාල සේවාව සම්පුර්ණයෙන්ම යථා තත්වයට පත් කර ඇති බවට ඔවුන්ගේ නිල X ගිණුම ඔස්සේ නිවේදනය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙලෙස අන්තර්ජාල සේවාව බිද වැටිමට හේතුව කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ඔවුන් තවමත් තොරතුරු පළ කර නොමැති අතර මෙලෙස පාරිභෝගිකයින් 40,000කට අධික ප්‍රමාණයක අන්තර්ජාල සේවාව බිද වැටිමේ සිදු වීමක් Starlink අන්තර්ජාල සේවාව තුළින් වාර්තා වු ප්‍රථමවතාවත් මෙය ලෙස දක්වන්න පුලුවන්.


ලොව පුරා Starlink අන්තර්ජාල සේවාව බිද වැටීමක් මේ වන විට වාර්තා වෙනවා. Downdetector වෙබ්අඩවිය වාර්තා කරන ආකාරයට මේ වන විට ලොව පුරාම Starlink අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා 41,393 පමණ බිද වැටි ඇති බව දක්වන්න පුලුවන්.

දැනටමත් මේ සියලු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා නැවත ලබා දිම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බව නිල Starlink X ගිණුම ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඔබට මතත ඇති මීට දින කිහිපයකට පෙර ඔවුන් විසින් මිලියන තුනකට අධික පාරිභෝගික පිරිසත් තමන් සතු බව නිවේදනය කරනු ලැබුවා. එමෙන්ම මේ වන විට ඔවුන් විසින් Starlink අන්තර්ජාල සේවාව ලබා දීම සඳහා Satellites 7,500ක් පමණ දියත කර තිබෙනවා.

Source: www.reuters.com

Read more

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

සුපුරුදු පරිදි Apple's Worldwide Developers Conference එක මීට දවස් කිහිපයක ට උඩදි පැවැත් වුනා. එහිදි Apple විසින් විශේෂයෙන් කතා කරපු ප්‍රධාන කරුණු 13 ක් පිළිබදව අවදානය

By Kusal Dissanayaka