Origin of C language

Origin of C language

මගේ පලවෙනි ලිපියේ කිව්ව විදියට Dennis Ritchie කියන මහත්තයා තමයි C language ලිව්වේ. Ken Thompson මහත්තයා ලියපු B  language තිබුණේ typeless (everything is a word) ක්‍රමයක් ඉතිං ඒ වෙනුවට static types system හදපු එක තමයි Dennis Ritchie මහත්තයා කලේ.

strcopy(sl,s2)
{
	auto i;
	i = 0;
	while (lchar(sl,i,char(s2,i)) != '*e') i++;
}

ඔය උඩ තියෙන්නේ B වලින් ලියපු code උදහරණයක්. auto කියන keyword තමයි veritable හදලා තියෙන්නේ. C වල වගේ void, int, char, double හ float වගේ data types නෑ ඔක්කොටම තියෙන්නේ auto විතරයි.  ඒ කාලේ හැටියට C වලින් ලැබුණු ලොකුම ප්‍රයෝජනය තමයි Assembly language වලින් කලින් ලියපු apps C වලින් හුගක් හොදට ගොඩක් කාලයක් තියෙන විදියට ලියන්න පුලුවම් උන එක.

Unix kernel තමයි assembly වලින් නැතුව C වලින් ලියපු පලවෙනි kernel.

Timeline of language development

Year C Standard
1972 Birth
1978 K&R C
1989/1990 ANSI C and ISO C
1999 C99
2011 C11
2017/2018 C18
Other Variations of C - Christian Rey Ompad - Medium

K&R C

1978  Brian Kernighan හා Dennis Ritchie කියන මහත්වරු දෙන්නා එකතු වෙලා ලියපු The C Programming Language කියන පොත අනුව හදපු C version තමයි K&R C කියලා කියන්නේ.

The cover of the book The C Programming Language, first edition, by Brian Kernighan and Dennis Ritchie

වගේ දේවල් මුලිනම එලි දක්වන්නේ K&R C වලදී තමයි.

ඒ පොතේ දෙවෙනි edition දී ANSI C ප්‍රමිතියට අනුව තමයි එලි දක්වන්නේ.

ANSI C and ISO C

1983 දී  American National Standards Institute (ANSI) පත්  කරපු X3J11 කමිටුව තමයි ANSI සම්මුතිය නිර්මාණය කලේ.
1990 දී  International Organization for Standardization (ISO) ANSI C ISO/IEC 9899:1990 ව්දියට හදලා එලියට දැම්මා. C89 හා C90 කියලා හදුන්වන්නෙත් ඔය ISO C තමා. අද අපි පාවිච්චි කරන හුගක් C compilers පාදක කරගෙන තියෙන්නේ C89 තමා.

ANSI C වලදී හදුන්වා දුන් දෑ :

C99 and C11

1999 C99 (ISO/IEC 9899:1999) ත් 2011 දී C11 නුත් හදුන්වා දුන්නා.

>> Don't forget to say hello to the search box for further details.

Read more

ගෙදර ඉදන්ම වෙසක් බලන්න, එන්න Virtual Vesak කලාපයට

ගෙදර ඉදන්ම වෙසක් බලන්න, එන්න Virtual Vesak කලාපයට

ගෙදර ඉදන්ම වෙසක් කලාපයක තිබෙන අත්දැකීම ලබා ගන්න අපේ කසුන් මියුරංග සහෝදරයා විසින් ඔහුගේ දෙවන 3D Virtual Vesak Simulation එක මෙවරත් නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කර තිබෙනවා

By Bhasura Nuwan Kularathna
Starlink සමඟින් Elon Musk මේ වසර අවසානයේ ලංකාවට පැමිණෙන බව වාර්තා වේ

Starlink සමඟින් Elon Musk මේ වසර අවසානයේ ලංකාවට පැමිණෙන බව වාර්තා වේ

ඔබට මතක ඇති ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් Space X සමාගමේ CEO වෙන Elon Musk මහතා ඉන්දුනීසියාවේදී හමුවු බව. ඒ අනුව එහිදි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් Elon

By Bhasura Nuwan Kularathna
ජනාධිපති රනිල් Elon Musk හමුවේ, Starlink ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපන​ය ගැන සාකච්​ඡා

ජනාධිපති රනිල් Elon Musk හමුවේ, Starlink ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපන​ය ගැන සාකච්​ඡා

10වන ලෝක ජල සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දුනීසියාව බලා පිටත් වු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට SpaceX සමාගමේ CEO වෙන Elon Musk මහතා හමුවී තිබෙනවා. එහිදී Elon

By Bhasura Nuwan Kularathna