අලුත්ම Dialog Fun Blaster පැකේජ් 04 ; රු. 98ට Spotify වලින් සිංදු අහ​මු

අලුත්ම Dialog Fun Blaster පැකේජ් 04 ; රු. 98ට Spotify වලින් සිංදු අහ​මු

Dialog Axiata ආයතනය විසින් ඔවුන්ගේ Fun Blaster Data Packages සදහා සංශෝධන කිහිපයක් සිදු කර නව Fun Blaster Packages හතරක් හදුන්වා දි තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ නව Fun Blaster Packages හතර රු. 97, රු. 98, රු. 105 හා රු. 347 දක්වා මිල පරාසයේ පවතිනවා. මේ නව හදුන්වා දිමත් සමග රු. 98 Fun Blaster Package එක සදහා Spotify Music සේවාවත් එක් කර තිබෙන අතර මෙතෙක් පැවති රු. 107 Unlimited Facebook හා Whatsapp Package එක වෙනුවට රු. 105 ක 15GB Data ප්‍රමාණයක් සහිත Facebook හා Whatsapp Package එකක් හදුන්වා දි තිබෙනවා.

මේ වෙන විට ලබා ගත හැකි නව Dialog Fun Blaster පැකේජයන්

01. රු. 97

මෙම Package එක මගින් Facebook, Whatsapp හා Youtube සදහා SD Quality එකෙන් යුතුව බාවිතයට දින 07ක් සදහා Unlimited Data ලබා ගන්න පුළුවන්.

02. රු. 98

මෙම Package එක මගින් Facebook, Whatsapp, Instagram හා Spotify සදහා SD Quality යුතුව භාවිතටට 5GB Data දින 14ක් සදහා ලබා ගන්න පුළුවන්.

03. රු. 105

මෙම Package එක මගින් Facebook හා Whatsapp සදහා SD Quality එකෙන් යුතුව භාවිතයට දින 30ක් සදහා 15GB Data ලබා ගන්න පුළුවන්.

04. රු. 347

මෙම Package එක මගින් Facebook, Whatsapp හා Youtube සදහා SD Quality එකෙන් යුතුව දින 30ක් සදහා Unlimited Data ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ Package එකත් සමග අමතරව 1GB Anytime Data හා 1GB Night Bonus Data ලබා දෙන්න Dialog ආයතනය විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා.

Source: Dialog

Read more

තාමත් වැඩ කරන ඔයාගේ පරණ Android phone එකෙන් අද කාලේ කරන්න පුලුවන් වැඩ 10ක් මෙන්න

තාමත් වැඩ කරන ඔයාගේ පරණ Android phone එකෙන් අද කාලේ කරන්න පුලුවන් වැඩ 10ක් මෙන්න

ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාගේ ගෙදරටත් බොහෝ විට දැන් වැඩකට ගන්නේ නැති පරණ Android Smartphone එකක් පැත්තකට දාලා තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පැත්තකට දාලා

By Bhasura Nuwan Kularathna
Samsung සමාගම විසින් Galaxy Z Fold 6 හා Galaxy Z Flip 6 එළිදැක්වීමට කටයුතු කර​යි

Samsung සමාගම විසින් Galaxy Z Fold 6 හා Galaxy Z Flip 6 එළිදැක්වීමට කටයුතු කර​යි

Samsung සමාගම විසින් මීට පෙර නිවේදනය කර තිබුණ ආකාරයටම පසුගියදා (ජුලි 10) ඔවුන්ගේ නවතම Samsung Galaxy නිෂ්පාදන එළිදැක්වීමේ Galaxy Unpacked Event එක පැවැත් වුවා. මෙ

By Bhasura Nuwan Kularathna
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් වටිනා Home page එ​කේ කතා​ව

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් වටිනා Home page එ​කේ කතා​ව

Dollar මිලියනයක් වටින වෙබ් පිටුව. මේක ඩොලර් මිලියනයක් වටින්නෙ ඇයි?. මේකෙ පසුබිම් කතාව මොකක්ද? මේ සිද්දිය වෙන්නෙ 2005 දී. Alex Tew කියන ශිෂ්‍යයා එයා

By Dimal Jay
ඇඟිල්ලට දාන මුද්ද smart කරමින් Samsung විසින් Galaxy Ring එලිදක්ව​යි

ඇඟිල්ලට දාන මුද්ද smart කරමින් Samsung විසින් Galaxy Ring එලිදක්ව​යි

Samsung සමාගම විසින් මීට පෙර නිවේදනය කර තිබුණ ආකාරයටම ජුලි 10 දි න ඔවුන්ගේ නවතම Samsung Galaxy නිෂ්පාදන එළිදැක්වීමේ Galaxy Unpacked Event එක පැවැත්වුවා. මෙහි

By Bhasura Nuwan Kularathna