අතෙහි පැළදිය හැකි තිරයක් සහිත Adaptive Display සංකල්පය Motorola සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙයි

අතෙහි පැළදිය හැකි තිරයක් සහිත Adaptive Display සංකල්පය Motorola සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙයි

Foldable Smartphones කියපු ගමන් අපිට මතකෙට එන්නේ Samsung Fold හෝ Flip Smartphone එකක්. එනම් Fold හෝ Flip කළ හැකි ආකාරයට නිපදවු Smartphone එකකුයි. කෙසේ වෙතත් පසුගිය දා පැවැත්වුණු Lenovo Tech World හිදී ඔවුන්ගේ නවතම Adaptive Display සංකල්පය එළිදක්වනු ලැබුවා.


මේ නව Adaptive Display සංකල්පය සමඟින් එ​ලි දැක්වුණ Conceptual Device එක සඳහා අගල් 6.9ක FHD+ pOLED Display එකක් භාවිත කර ඇති අතර එය Userගේ අවශ්‍යතාව පරිදි ආකාර රැසකට නැවිය හැකි වනවා.

මේ Adaptive Display Concept එක මගින් සාමාන්‍ය Smartphone එකක Experience එකේ සිට අතේ බැඳිය හැකි Smartphone එකක Experience එක ලබා ගත හැකි වනවා. එමෙන්ම මේ Smartphone එක Fold කර Standing Position එකත් ලබා ගත හැකි අතර මෙවිට අගල් 4.6ක Display එකක් භාවිත තර හැකි වනවා. මේ Smartphone එකේ විශේෂත්වය වන්නේ අතේ පැලඳිය හැකි පරිදි නැවිය හැකි වීමයි. ඉන් පසුව කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව අත් පළදනාවක් මෙන් අතේ පැළදිය හැකි වනවා.

එමෙන්ම මේ Adaptive සංකල්පය සමඟ ඔවුන් විසින් AI භාවිත කරමින් User පැළඳ සිටින ඇදුමේ වර්ණයට අනුව Device එකේ Wallpaper එක වෙනස් කර ගැනිමේ හැකියාවත් ලබා දී තිබෙනවා.


ඉදිරියේදී තවත් සංවර්ධනය වීමට නියමිත මේ Adaptive Display Concept එක ඉදිරියේදී Foldable සහ Rollable ලෙස Smartphones සහ PC සඳහා භාවිත වෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන්න පුලුවන්.

Source: 9to5google.com

Read more

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

සුපුරුදු පරිදි Apple's Worldwide Developers Conference එක මීට දවස් කිහිපයක ට උඩදි පැවැත් වුනා. එහිදි Apple විසින් විශේෂයෙන් කතා කරපු ප්‍රධාන කරුණු 13 ක් පිළිබදව අවදානය

By Kusal Dissanayaka