මේ දිනවල පවතින අධික උෂ්ණත්වය නිසා වාහනයේ ඉන්ධන උපරිම සිමාව දක්වා පිරවිමෙන් වළකින ලෙස LIOC සමාගම ප්‍රකාශ කළා ද ?

ලංකා ඉන්දිය තෙල් සමාගම (LIOC) විසින් මේ වෙන විට ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර තිබෙන්නේ එවැනි ප්‍රකාශයක් තම සමාගම විසින් නිකුත් කර නොමැති බවයි.

මේ දිනවල පවතින අධික උෂ්ණත්වය නිසා වාහනයේ ඉන්ධන උපරිම සිමාව දක්වා පිරවිමෙන් වළකින ලෙස LIOC සමාගම ප්‍රකාශ කළා ද ?

ඔබ දැනටමත් දකින්නට ඇති සමාජ මාධ්‍යයන් තුළ මේ දිනවල ඇති අධික උෂ්ණත්වය නිසා වාහනයේ ඉන්ධන උපරිම මට්ටමට පිරවිමෙන් වැලකින ලෙස LIOC සමාගම විසින් සිදු කරන ප්‍රකාශයක් හුවමාරු වෙන බව.

මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව ලංකා ඉන්දිය තෙල් සමාගම (LIOC) විසින් මේ වෙන විට ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර තිබෙන්නේ එවැනි ප්‍රකාශයක් තම සමාගම විසින් නිකුත් කර නොමැති බවත් එම ප්‍රකාශයේ මෙන් ඉන්ධන උපරිම ධාරිතාවක් සමග ඉන්ධන ටැංකිය මේ දිනවල අධික උෂ්ණත්වය සමග පුපුරා යාමේ කිසිදු හැකියාව ද නොමැති බවයි.

Image Source - LIOC Facebook Page

මේ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් දක්වමින් ඔවුන් සදහන් කර සිටින්නේ සෑම වාහන නිෂ්පාදකයෙකු මෙන්ම ඔවුන්ගේ වාහන සැලසුම් කරන්නේ පරිසර තත්වවලට ඔරොත්තු දිය හැකි පරිදි වෙන බවත් එම නිසා දේශගුණික තත්ව නොසලකමින් වාහනයේ ඉන්ධන උපරිම ධාරිතාව දක්වා වුවද පිරවිම සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත වෙන බවයි.

Sources: LIOC News Wire

Read more

Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Gemini 1.5 Pro දැන් රටවල් 180කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට

Google ආයතනය මීට මාස දෙකකට පමණ කලින් Gemini 1.5 Model එක Google AI Studio එක හරහා පරීක්ශා කිරීමේ පහසුකම developers ලට ලබා දී තිබුනා. 2024/04/09 එනම් ඊයේ දින රටවල් 180ට වඩා වැඩි ප්‍රමා

By Chanaka Prasanna
Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ Vintage සහ Obsolete නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි

Apple සමාගම විසින් පසුගිය පළමු වැනිදා ඔවුන්ගේ vintage products සහ obsolete products ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන් කර තිබෙනවා. මොනවද මේ vintage products සහ obsolete products කියන්නේ ? Apple සමාගම වි

By Bhasura Nuwan Kularathna
Incognito Mode එක හරහා එකතු කර ගබඩා කර ගත් පරිශීලක දත්ත විනාශ කිරීමට Google සමාගම එකඟ ​වේ

Incognito Mode එක හරහා එකතු කර ගබඩා කර ගත් පරිශීලක දත්ත විනාශ කිරීමට Google සමාගම එකඟ ​වේ

2020 වසරේ දී Google සමාගමට විරුද්ධව පරිශීලකයන් පිරිසක් නඩුවක් ගොනු කළ අතර ඒ තුලින් ඔවුන් එම සමාගමට චෝදනා කලේ Google හි ඇති “Incognito mode” මගින් පරිශීලකයන්ගේ දත්ත රැස් කරන

By Anjana Dineth