ලොව වඩාත්ම භාවිත වන Desktop Web Browser එක බවට Google Chrome පත් වේ

Statcounter වෙබ් අඩවිය විසින් ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවි කිහිපයක් ඔස්සේ සිදු කරනු ලැබු සමීක්ෂණයකට අනුව ලොව වඩාත්ම භාවිත වන Desktop Web Browser එක බවට Google Chrome Web Browser එක පත්වි තිබෙනවා.

ලොව වඩාත්ම භාවිත වන Desktop Web Browser එක බවට Google Chrome පත් වේ

Statcounter වෙබ් අඩවිය විසින් ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවි කිහිපයක් ඔස්සේ සිදු කරනු ලැබු සමීක්ෂණයකට අනුව ලොව වඩාත්ම භාවිත වන Desktop Web Browser එක බවට Google Chrome Web Browser එක පත්වි ඇති අතර මෙහි දෙවන ස්ථානය ලබා ගැනිමට Apple සමාගමේ Safari Web Browser එකත්, තෙවන ස්ථානය ගැනිමට Microsoft Edge Web Browser එකත් සමත් වී තිබෙනවා.

  1. Google Chrome: 66.13%
  2. Safari: 11.87%
  3. Microsoft Edge: 11%
  4. Firefox: 5.65%
  5. Opera: 3.09%
  6. Internet Explorer: 0.55%

කෙසේ වෙතත් පසුගිය වසරේදී Microsoft Edge Web Browser එක මෙම ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයේ පසු වු අතර Apple Safari Web Browser එක එහි තෙවන ස්ථානයේ පසු වුවා.

Google සමාගමේ Chrome Web Browser එක සුපුරුදු පරිදි ඔවුන්ගේ ස්ථානය රැකගෙන තිබෙන අතරම, Safari Web Browser එක පසුගිය වසර හා සැසඳීමේ දී මේ වස⁣රේදී 2% ක පමණ වර්ධනයක් අත් කරගෙන තිබෙන අතරම Microsoft Edge Web Browser එක සඳහා ලබා ගැනිමට හැකි වි ඇත්තේ 01% ක පමණ වර්ධනය ප්‍රමාණයක් පමණක් වෙනවා.

Source: statcounter.com

Read more

Starlink සමඟින් Elon Musk මේ වසර අවසානයේ ලංකාවට පැමිණෙන බව වාර්තා වේ

Starlink සමඟින් Elon Musk මේ වසර අවසානයේ ලංකාවට පැමිණෙන බව වාර්තා වේ

ඔබට මතක ඇති ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් Space X සමාගමේ CEO වෙන Elon Musk මහතා ඉන්දුනීසියාවේදී හමුවු බව. ඒ අනුව එහිදි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් Elon

By Bhasura Nuwan Kularathna
ජනාධිපති රනිල් Elon Musk හමුවේ, Starlink ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපන​ය ගැන සාකච්​ඡා

ජනාධිපති රනිල් Elon Musk හමුවේ, Starlink ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපන​ය ගැන සාකච්​ඡා

10වන ලෝක ජල සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දුනීසියාව බලා පිටත් වු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට SpaceX සමාගමේ CEO වෙන Elon Musk මහතා හමුවී තිබෙනවා. එහිදී Elon

By Bhasura Nuwan Kularathna
Honor, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, vivo සහ Xiaomi Smartphones සඳහාත් Android 15 Beta සංස්කරණයන් ලබා දීම ආරම්භ කරයි

Honor, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, vivo සහ Xiaomi Smartphones සඳහාත් Android 15 Beta සංස්කරණයන් ලබා දීම ආරම්භ කරයි

Google සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ නවතම Android සංස්කරණය වන Android 15 දෙවන Beta සංස්කරණය නිකුත් කරන්න මේ වන විට කටයුතු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම මෙම Beta සංස්කරණය අත්විදීමේ හැකියාව Google සමාගමේ Pixel Devices සඳහා පමණක් සිමා නොවනවා.

By Bhasura Nuwan Kularathna