රත්තරන් වලට වඩා වටින දත්ත එක්ක ඔබේ ඩිජිටල් උපකරණ පරිස්සන් කරගන්න

How To

රත්තරන් වලට වඩා වටින දත්ත එක්ක ඔබේ ඩිජිටල් උපකරණ පරිස්සන් කරගන්න

ලෝකයම ඩිජිටල් වී ඇති යුගයක ඔබව ඩිජිටල් ලෝකයට සම්බන්ධ කරනු ලබන ඔබගේ පරිගණක සහ දුරකතන කියන්නෙ ඔබට සැබවින්ම ජීවිතයට නැතුවම බැරි උපාංගයන්. මෙම උපකරණවල ඇති විශේ

By Dewmal Handapangoda
Terravision : ඩොලර් බිලියනයේ ප්‍රශ්නය

Google

Terravision : ඩොලර් බිලියනයේ ප්‍රශ්නය

කාලගුණ විශ්ලේෂණයට නගර නිර්මාණය, ගෘහ නිර්මාණය, යුද කටයුතු ආදී විශයන්වලට පමණක් නොව අප විසින් සැලසුම් කරන විනෝද ගමනකට වුවත් සැබවින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන මේ Google Earth මෘදුකාංගයේ ආරම්භය සනිටුහන් වෙන්නෙ ජර්මනියෙන්.

By Dewmal Handapangoda
අලුත්ම යුගයකට ඔබ කැන්දන Google Gemini ගැන සියළුම ​දෑ සැකෙවින්

Technology

අලුත්ම යුගයකට ඔබ කැන්දන Google Gemini ගැන සියළුම ​දෑ සැකෙවින්

තාක්ෂණයේ දියූණුවත් සමඟ පොත් පත්වලට සීමා වී තිබූ දැනුම වර්තමානය වන විට අන්තර්ජාලය හරහා ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පහසුවෙන්ම ලබාගත හැකි ලෙසින් ගබඩා

By Dewmal Handapangoda