මාර්තු 8 වන දින M2 Chip එක සහ iPhone SE 3 ඇතුලුව තවත් උපාංග රැසක් එලිදැක්වීමට Apple සමාගම සූදානම් ​වේ

මාර්තු 8 වන දින M2 Chip එක සහ iPhone SE 3 ඇතුලුව තවත් උපාංග රැසක් එලිදැක්වීමට Apple සමාගම සූදානම් ​වේ

Apple සමාගම විසින් 2022 වසරේ ඔවුන්ගේ පළමු Launch Event එක මේ මස පවත්වන බවට පසුගිය දිනක නිල වශයෙන් නිවේදනය කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව “Peek Performance” Tagline එක යටතේ පවත්වනු ලබන මෙම Event එක මේ මස 08 වෙනි දින Online Event එකක් ආකාරයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මේ මස 08 වෙනි දින පැවැත්වීමට නියමිත මේ Event එක Apple Parkහි සිට Live Stream කරන අතර Event එක Apple සමාගමේ නිල Youtube Channel එක ඔස්සේ හෝ ඔවුන්ගේ Apple TV App එක ඔස්සේ නැරඹිමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ Peek Performance Event එක ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රි 11.30 සිට සජීවිව ඉහත ආකාරයෙන් නැරඹිමේ හැකියාව තිබෙනවා.

මේ Peek Performance Event එකේදි iPhone SE 3, iPad Aor 5 සහ නව Macs හදුන්වා දෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුලුවන්.

Source : Beebom, Apple

Read more

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

WWDC 2024 හිදී සිදුකෙරුණු විශේෂිතම එලිදැක්වී​ම් 13

සුපුරුදු පරිදි Apple's Worldwide Developers Conference එක මීට දවස් කිහිපයක ට උඩදි පැවැත් වුනා. එහිදි Apple විසින් විශේෂයෙන් කතා කරපු ප්‍රධාන කරුණු 13 ක් පිළිබදව අවදානය

By Kusal Dissanayaka