මෝටර් රථ ලොවේ කුළු හරකා - Lamborghini Aventador

මෝටර් රථ ලොවේ කුළු හරකා - Lamborghini Aventador

ලැම්බෝගිනි ඇවෙන්ටඩෝර් (Lamborghini Aventador) යනු, ඉතාලි මෝටර් රථ නිෂ්පාදක ලැම්බෝගිනි විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මැද එන්ජින් ක්‍රීඩා මෝටර් රථයකි(mid-engine sport car). ලැම්බෝගිනි සම්ප්‍රදායට අනුකූලව ඇවෙන්ටඩෝර් නම් කර ඇත්තේ සටන් ගොනෙකුගේ නමිනි.මෙම Aventador රථ වල මාදිලි කිහිපයක් ඇති අතර ඒවා පහත පරිදි වේ.

Aventador LP700-4 (2011–2016)

Aventador LP700-4 Roadster (2013-2016)

Aventador LP750-4 SuperVeloce (2015–2017)

Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster (2016–2017)

Aventador LP740-4 S (2016–present)

Aventador LP740-4 S Roadster (2017–present)

Aventador LP770-4 SVJ (2018–present)

මේවා 2-door coupé සහ 2-door roadster ලෙස වර්ග 2ක් ඇත.මෙහි Scissor දොරවල් භාවිතා කරනු ලබයි.මෙම සියලුම මාදිලි 6.5L L539  V12 එන්ජිමකින් බලය ලබන අතර මෙහි 7-speed ISR ගියර පද්ධතියක් භාවිතා වේ .

මෙම රථ වල ශක්ති ප්‍රතිදානය(Power output) පහත පරිදි වේ.

515 kW (700 PS; 690 hp) (Aventador)

545 kW (740 PS; 730 hp) (Aventador S)

550 kW (750 PS; 740 hp) (Aventador SV)

565 kW (770 PS; 760 hp) (Aventador SVJ)

Aventador රථ මාදිලි වල මිනුම් පහත පරිදි වේ.

Wheelbase  - 2,700 mm(106.3 in)

Length  - 4,780 mm(188.2 in)

Width  - 2,030 mm (79.9 in)(with mirrors: 2,265 mm (89.2 in)

Height -1,136 mm (44.7 in)

Curb weight

1,575 kg (3,472 lb) LP 700-4, LP 740-4 S (dry)

1,731 kg (3,816 lb) LP 700-4 (with fluids, Eur)

1,853 kg (4,085 lb) LP 700-4 (with fluids, US)

1,769 kg (3,900 lb) LP 750-4 SV (with fluids, US)

1,819 kg (4,010 lb) LP 750-4 SV Roadster (with fluids, US)

1,525 kg (3,362 lb) LP 750-4, LP 770-4 SVJ (dry)

1,770 kg (3,902 lb) LP 770-4 SVJ (with fluids, US)

Lamborghini Aventador හී සියලුම රථ මාදිලි පිළිබඳව වෙන් වෙන්ව ලිපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න.

Read more

Google Pixel 9 මාදිලියේ ජංගම දුරකතන වල ඡායාරූප අන්තර්ජාලය​ට

Google Pixel 9 මාදිලියේ ජංගම දුරකතන වල ඡායාරූප අන්තර්ජාලය​ට

මෙම වසර අගෝස් තු මාසයේදී පමණ නිකුත් වීමට නියමිතව පවතින Google සමාගමේ Pixel 9 Series එකේ Real-life images මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ Pixel 9

By Bhasura Nuwan Kularathna
ජූනි මස ජනප්‍රිය video ක්‍රීඩාව - The Elder Scrolls Online: Gold Road

ජූනි මස ජනප්‍රිය video ක්‍රීඩාව - The Elder Scrolls Online: Gold Road

මේ මාසෙ ඉදං ඔයාලට article series එකක් බලාගන්න පුළුවන්. හැම මාසෙකම පළවෙනි සතියේ ඊට කළිං මාසෙ top rated and popular game එක ගැන article එකකින් දැන ගන්න පුළුවන්. අද මේ ඒ series

By Kusal Dissanayaka
තාමත් වැඩ කරන ඔයාගේ පරණ Android phone එකෙන් අද කාලේ කරන්න පුලුවන් වැඩ 10ක් මෙන්න

තාමත් වැඩ කරන ඔයාගේ පරණ Android phone එකෙන් අද කාලේ කරන්න පුලුවන් වැඩ 10ක් මෙන්න

ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාගේ ගෙදරටත් බොහෝ විට දැන් වැඩකට ගන්නේ නැති පරණ Android Smartphone එකක් පැත්තකට දාලා තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පැත්තකට දාලා

By Bhasura Nuwan Kularathna