පැරණි Huawei දුරකතන වල storage upgrade කිරීමේ හැකියාව ලබා දීමට සූදානම් වේ

පැරණි Huawei දුරකතන වල storage upgrade කිරීමේ හැකියාව ලබා දීමට සූදානම් වේ

Huawei සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ නවතම P50 Series එක හදුන්වා දිමට කටයුතු කල අතර ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ පැරණි Devices තවත් දිගු කාලයක් Usersලාට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව භාවිතා කිරිමේ හැකියාව ලබා දිමටත් මේ වෙන විට ක්‍රියා කරමින් ඉන්නනවා.

ඒ අනුව Huawei සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ පැරණි Devices 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක Storage එක Upgrade කිරිමේ හැකියාව ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔවුන් දක්වා තිබෙන ආකාරයට මේ මාසයේ සිට මෙම Storage Upgrade එක සිදු කර ගත හැකි වෙන අතර අවශ්‍ය පරිදි 128GB, 256GB හා 512GB යන Storage Option සදහා Upgrade කර ගත හැකි වෙනවා.

Storage Upgrade එක සදහා පැරණි Huawei Devices 30ක් පමණ සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර මේ සේවාව ජුලි මාසයේ සිට ලබා ගත හැකි වෙනවා.

ජුලි ;‌‌

Huawei Mate 9 series‌‌

Huawei Mate 10 series‌‌

Huawei Mate RS‌‌

Huawei Mate 20 series‌‌

Huawei Mate 30 series‌‌

Huawei P10 series‌‌

Huawei P20 series‌‌

Huawei P30 series

අගෝස්තු හා දෙසැම්බර් ;‌‌

Huawei Nova 2s‌‌

Huawei Nova 3 & Nova 3i‌‌

Huawei Nova 4‌‌

Huawei Nova 5 series‌‌

Huawei Nova 6 series‌‌

Huawei Nova 7 series‌‌

Huawei Enjoy 10 series

මේ Storage Upgrade කර ගැනිම Huawei Service Centres මගින් සිදු කර ගත හැකි අතර මේ සේවාව සදහා ආරම්භක මිල ආසන්නව ඩොලර් 57ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම මේ Storage Upgrade එක මගින් පැරණි Huawei Devices කිසිදු ගැටලුකින් තොරව HarmonyOS එකට Update කිරිමේ හැකියාවත් ලැබෙනු ඇත.

Source : Gizmochina

Read more

Google Pixel 9 මාදිලියේ ජංගම දුරකතන වල ඡායාරූප අන්තර්ජාලය​ට

Google Pixel 9 මාදිලියේ ජංගම දුරකතන වල ඡායාරූප අන්තර්ජාලය​ට

මෙම වසර අගෝස් තු මාසයේදී පමණ නිකුත් වීමට නියමිතව පවතින Google සමාගමේ Pixel 9 Series එකේ Real-life images මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ Pixel 9

By Bhasura Nuwan Kularathna
ජූනි මස ජනප්‍රිය video ක්‍රීඩාව - The Elder Scrolls Online: Gold Road

ජූනි මස ජනප්‍රිය video ක්‍රීඩාව - The Elder Scrolls Online: Gold Road

මේ මාසෙ ඉදං ඔයාලට article series එකක් බලාගන්න පුළුවන්. හැම මාසෙකම පළවෙනි සතියේ ඊට කළිං මාසෙ top rated and popular game එක ගැන article එකකින් දැන ගන්න පුළුවන්. අද මේ ඒ series

By Kusal Dissanayaka
තාමත් වැඩ කරන ඔයාගේ පරණ Android phone එකෙන් අද කාලේ කරන්න පුලුවන් වැඩ 10ක් මෙන්න

තාමත් වැඩ කරන ඔයාගේ පරණ Android phone එකෙන් අද කාලේ කරන්න පුලුවන් වැඩ 10ක් මෙන්න

ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාගේ ගෙදරටත් බොහෝ විට දැන් වැඩකට ගන්නේ නැති පරණ Android Smartphone එකක් පැත්තකට දාලා තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පැත්තකට දාලා

By Bhasura Nuwan Kularathna